Systemy ciągłego monitorowania i diagnostyki maszyn

Projektujemy i wdrażamy systemy ciągłego monitorowania i diagnostyki maszyn. Każdy projekt systemu jest dostosowany indywidulanie do maszyny lub parku maszynowego oraz specyfiki eksploatacji. Sprzęt dobierany jest indywidualnie, pod wymagania Klienta, spośród szerokiej oferty rynkowej wielu firm, z którymi współpracujemy.

Lokalny układ monitorowania

Układ bazuje na istniejącym lub dodatkowo zainstalownym sterowniku PLC w szafie sterowniczej maszyny.

Cechy charakterystyczne:

 • Pomiar drgań czujnikami inteligentnymi MEMS, pomiar temperatury i opcjonalnie prędkjości obrotowej oraz pomiar prądów fazowych.
 • Sygnalizacja przekroczeń progów alarmowych na sygnalizatorze świetlnym (ANDON).
 • Opcja automatycznego wyłączenia maszyny.
 • Wizualizacja maszyny, wraz z wartościami mierzonych drgań i przekroczeniami na panelu HMI. Wizualizacja jest indywidualnie dostosowana do wymagań Klienta.
 • Trendy mierzonych wartości i przeglądanie wartości historycznych na wykresach na panelu HMI.
 • Rejestracja mierzonych wartości na karcie pamięci do plików csv lub xlsx.
 • Ocena ogólnego stanu, na podstawie norm ISO 20816 i ISO 10816.
 • Detekcja nieprawidłowości w działaniu maszyny w tym uszkodzeń łożysk tocznych.
 • Zabudowa w dedykowanej skrzynce lub rozdzielni Klienta.

Zakres zastosowania:

Typowe maszyny przemysłowe o prędkościach obrotowych 600 - 3600 obr/min.

Bezprzewodowy system monitorowania

Układ bazujący na nadajnikach oraz odbiornikach radiowych, pracujących w paśmie 2.4GHz dostosowanych do pracy w warunkach przemysłowych. Sterownik systemu może pracować jako urządzenie autonomiczne jak równiez może być spięty z serwerem z zainstalowanym oprogramowaniem klasy SCADA. Poza cechami lokalnego układu monitorowania charkteryzuje się również:

 • Zasilaniem bateryjnym nadajników.
 • Możliwością tworzenia sieci nadajników i odbiorników.
 • Pomiarem dodatkowych parametrów procesowych jak temperatura, wilgotność czy poziom cieczy w zbiornikach.
 • Zapisem danych na lokalnej karcie SD sterownika.
 • Współpracą z zewnętrznym systemem typu SCADA w celu zapisu danych w bazie danych, tworzeniem trendów wartości i przeglądaniem wartości historycznych.

Zakres zastosowania:

Typowe maszyny przemysłowe o prędkościach obrotowych 600 - 3600 obr/min. oraz instalacje przemysłowe.

Modułowy system monitorowania i diagnostyki

Układ budowany na bazie wielokanałowych, programowalnych i w pełni konfigurowalnych lokalnych modułach przetwarzania i akwizycji sygnałów.

Cechy charakterystyczne:

 • Pomiar drgań czujnikami MEMS i Piezo, pomiar temperatury, prędkości obrotowej.
 • Lokalna sygnalizacja przekroczeń progów alarmowych na sygnalizatorze świetlnym (ANDON).
 • Współpraca ze sterownikami PLC z poziomu typowych protokołów komunikacyjnych.
 • Wewnętrzna pamięć na pomiary z możliwościa eksportu.
 • Programowanie i komunikacja z poziomu darmowego oprogramowania.
 • Możliwość prowadzenia pełnej diagnostyki na podstawie analizy widm i przebiegów czasowych.
 • Ocena ogólnego stanu na podstawie norm ISO 20816 i ISO 10816.
 • Detekcja typowych niesprawności maszyn wirnikowych.
 • Możliwość diagnostyki maszyn wolnoobrotowych.
 • Współpraca z dedykowanym oprogramowaniem do zbierania i wizualizacji danych.
 • Zabudowa w dedykowanej skrzynce lub rozdzielni Klienta.

Zakres zastosowania:

Wszystkie typowe i nietypowe maszyny oraz urządzenia przemysłowe, obrabiarki, testery.

Złożony system monitorowania i diagnostyki

System przeznaczony do dużego parku różnorodnych maszyn i urządzeń przemysłowych. Łączy cechy wszystkich wcześniej przedstawionych systemów. Głównym elementem systemu jest oprogramowanie SCADA z dedykowaną aplikacją obsługującą zróżnicowane lokalne systemy monitorowania

Cechy charakterystyczne:

 • Oprogramowanie klasy SCADA z modułem wnioskowania diagnostycznego i predykcji ciągów czasowych.
 • Narzędzia do przeglądania i analizy danych pomiarowych.
 • Integracja z innymi systemami informatycznymi zakładu.
 • Pełna kontrola nad parkiem maszynowych poprzez sieć z dowolnego miejsca.
 • System alarmów i powiadomień SMS oraz e-mail.
 • Ocena ogólnego stanu na podstawie norm ISO 20816 i ISO 10816.
 • Detekcja typwych nieprawidłowości maszyny.
 • System projektowany indywidualnie do potrzeb Klienta, na podstawie wcześniejszego audytu i analizy krytyczności parku maszynowego.

Zakres zastosowania:

Wszystkie typowe i nietypowe maszyny i urządzenia przemysłowe, obrabiarki, testery.