Co robimy

Ciągłe monitorowanie i diagnostyka

Projektujemy i wdrażamy systemy ciągłego monitorowania i diagnostyki maszyn, urządzęń i procesów do celów realizacji programów predykcyjnego utrzymania ruchu (PdM).

Szkolenia

Szkolimy jak skutecznie diagnozować niesprawności maszyn, z wykorzystaniem metod bazujących na pomiarze drgań, termografii czy ultradźwięków.

Tworzenie oprogramowania

Projektujemy i tworzymy oprogramowanie na komputery PC i sterowniki PLC, dedykowane i dostosowane do wymagań Klienta z uwzględnieniem wizualizacji i gromadzenia danych.

Projektowanie maszyn

Projektujemy maszyny, testery, urządzenia, narzędzia z użyciem CAD system. Wspieramy przy budowie i wdrożeniu maszyn i urządzeń.

Stanowiska edukacyjne

Projektujemy i wytwarzamy stanowiska i demonstratory, wspomagające proces nauczenia i szkolenia w zakresie diagnostyki drganiowej.

Doradztwo

Doradzamy w zakresie diagnostyki maszyn oraz wdrażania metod predykcyjnego utrzymania ruchu. Wykonujemy audyty oraz analizy m.in. kwalifikujące zakłady do grupy o zwiększonym i dużym ryzyku (ZZR) i (ZDR).

O nas

Jesteśmy małą firmą wywodzącą się ze środowiska akademickiego. Wyróżnia nas kreatywność, wysoki poziom specjalistycznej wiedzy i doświadczenie przemysłowe. Pozwala nam to zagwarantować innowacyjne rozwiązania w zakresie proaktywnego, predykcyjnego i preskryptywnego utrzymania ruchu, jak również monitorowania i diagnostyki maszyny. Nawiązując z nami współpracę możesz spodziewać się:

  • Nietypowych i innowacyjnych rozwiązań
  • Wiedzy, kreatywności i doświadczenia
  • Wsparcia i zaangażowania przy rozwiązywaniu problemu
  • Zrozumienia specyfiki problemu
  • Wysokiej jakości sprzętu, oprogramowania i materiałów
  • Rozwiązań dopasowanych do Państwa potrzeb

Kontakt

AdEnSo Adapted Engineering Solutions

Adres: Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice

E-mail: adenso(at)adenso.pl

Tel.: +48 502814832

Tel.: +48 515531288


NIP:9371769432

DUNS: 427774642