Usługi projektowe

Projektowanie maszyn i urządzeń

Oferujemy usługi projektowania i konstruowania obejmujące:

 • Maszyny i urządzenia typowe i nietypowe.
 • Testery przemysłowe.
 • Podzespoły i zespoły maszynowe.
 • Narzędzia i osprzęt przemysłowy.
 • Stanowiska badawcze i edukacyjne.
 • Modyfikacje istniejących obiektów.

Wytwarzamy i wdrażamy zaprojektowane przez nas maszyny i urządzenia.

Projektowanie oprogramowania komputerowego

Projektujemy, wytwarzamy i wdrażamy oprogramowanie komputerowe dedykowane dla komputerów klasy PC/IPC oraz komputerów przemysłowych. Nasze usługi obejmują:

 • Projektowanie interfejsu użytkownika.
 • Projektowanie algorytmu działania programu.
 • Projektowanie relacyjnych i obiektowych baz danych oraz obsługę z poziomu aplikacji komputerowej.
 • Implementację złożonych algorytmów obliczeniowych.
 • Testowanie oprogramowania.
 • Modyfikacje w kodzie istniejącego oprogramowania.

Specjalizujemy się w kodowaniu w językach C/C#/C++.

Projektowanie systemów ciągłego monitorowania i diagnostyki

Projektujemy, wytwarzamy i wdrażamy systemy monitorowania i diagnostyki maszyn, urządzeń i procesów przemysłowych. W ramach naszych usług oferujemy:

 • Audyt diagnostyczny wraz z oceną krytyczności obiektów technicznych.
 • Dobór, kompletację i instalację układów pomiarowych.
 • Dobór i wdrażanie oprogramowania typu SCADA.
 • Wdrażanie złożonych algorytmów przetwarzania i analizy sygnałów oraz danych pomiarowych.
 • Strojenie i modyfikacje istniejących systemów monitorowania i diagnostyki.
 • Tworzenie dokumentacji elektrycznej.
 • Szkolenia z zakresu obsługi i interpretacji danych pomiarówych.

Korzystamy z osprzętu i oprogramowania liczących się producentów.

Projektowanie przemysłowych układów kontroli i sterowania

Projektujemy, wytwarzamy i wdrażamy układy sterowania maszyn, urządzeń i procesów bazujące na sterownikach PLC oraz kontroli procesów produkcyjnych. Zakres naszych usług obejmuje:

 • Projekty algorytmów sterowania.
 • Projektowanie metod kontroli i testowania.
 • Dobór i kompletację komponentów układu sterowania (sensory, aktuatory, sterowniki).
 • Programowanie sterowników PLC.
 • Projektowanie i implementację wizualizacji dla paneli HMI.
 • Projektowanie i programowanie wizyjnych oraz termowizyjnych systemów kontroli i nadzoru.
 • Fabrykowanie szaf sterowniczych.
 • Tworzenie dokumentacji elektrycznej.
 • Modernizacje i modyfikacje istniejących układów sterowania.

Głównie programujemy sterowniki Siemens z poziomu oprogramowania TIA Portal jak również inne urządzenia z poziomu oprogramowania CodeSys.