Usługi doradcze

Audyty diagnostyczne

W ramach audytów oferujemy:

  • Analizę parku maszynowego ze wskazaniem obiektów krytycznych.
  • Wskazanie metod optymalnych metod oceny stanu maszyn.
  • Wskazanie narzędzi i parametrów diagnostycznych.
  • Opracowanie procedur badawczych i organizacyjnych.
  • Opracowanie instrukcji dla diagnostów.
  • Opracowanie zaleceń montażowych czujników.
  • Wskazanie narzędzi informatycznych i/lub algorytmów przetwarzania i analizy danych dianostycznych.

Analizy w zakresie oceny ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

W ramach usługi przeprowadzamy audyt pod kątem możliwości wystąpienia poważnej awarii przemysłwoej oraz analizę kwalifikacyjną w kontekście wymagań prawnych. Analiza kwalifikacyjna dotyczy zaliczenia zakładu do grupy zakładów o zwiększonym (ZZR) i dużym (ZDR) ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (zgodnie z dyrektywą Seveso II i Seveso III)

Ponadto:

  • przygotowujemy opinie stwierdzające czy jest, lub nie ma konieczności zaliczenia zakładu do grupy o zwiększonym (ZZR) lub dużym ryzyku (ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych.
  • Sporządzamy "Zgłoszenia zakładu jako zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii".
  • Sporządzamy "Programm Zapobiegania Awariom" dla ZZR lub ZDR.

Prowadzenie badań, testów i eksperymentów

Oferujemy możliwość zaplanowania i wykonania badań, testów i eksperymentów naukowych zgodnie ze standardami akademickimi i/lub przemysłowymi.