Wiedza i umiejętności są podstawą sprawnego i skutecznego działania każdego inżyniera a zatem i efektywnego działania przedsiębiorstwa.

Pragniemy zaoferować Państwu szereg specjalistycznych szkoleń podnoszące kwalifikacje kadry inżynierskiej Państwa firmy w zakresie:

 • Diagnostyki wibroakustycznej maszyn i urządzeń
 • Diagnostyki procesów przemysłowych
 • Diagnostyki termograficznej
 • Badań nieniszczących z zastosowaniem termografii
 • Eksploatacji maszyn i utrzymania ruchu
 • Podstaw Konstrukcji Maszyn
 • Tworzenia i interpretacji rysunków technicznych maszynowych
 • Statystycznej analizy danych produkcyjnych
 • Zarządzania i eksploracji danych przemysłowych
 • Przemysłowych zastosowań metod sztucznej inteligencji
 • Projektowania, budowy i obsługi systemów wizji maszynowej
 • Metod ograniczania hałasu i drgań
 • Analizy modalnej (Badań dynamiki struktur mechanicznych)

Szkolenia możemy prowadzić bezpośredni w Państwa firmie lub w Gliwicach przy współpracy z Politechniką Śląską lub firmą szkoleniową EMT-Systems. Na Państwa życzenie możemy zorganizować szkolenie, seminarium, konferencję lub workshop w dowolnym miejscu na Świecie.

Czas trwania, program i zakres szkoleń dobieramy indywidualnie w zależności od aktualnej wiedzy Państwa kadry inżynierskiej oraz Państwa potrzeb i wymagań. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy.