W dzisiejszych czasach informacja i wiedza są cennymi dobrami niematerialnymi. Informacje i wiedzę można pozyskać z danych odpowiednio je przetwarzając i analizując. W każdym przedsiębiorstwie istnieje mnóstwo nieprzeanalizowanych danych. Zbierane i gromadzone są w różnej postaci. Często wiele cennych informacji i wiedzy inżynierskiej posiadają pracownicy firmy.

Jeśli w Państwa firmie są dane to oznacza, że posiadacie Państwo informacje i wiedzę, które należy pozyskać opisać i zrozumieć.

Pragniemy zaoferować Państwo usługi w zakresie zbierania i analizy danych a następnie pozyskiwaniu z nich informacji i wiedzy.

Pracujemy na danych zebranych w postaci sygnałów cyfrowych i analogowych opisujących procesy wolno i szybkozmienne, obrazach i zapisach wideo, formularzach oraz innych nośnikach. Wiemy jak pozyskać wiedzę od Państwa pracowników. Specjalizujemy się w przetwarzaniu i analizie sygnałów dynamicznych i obrazów cyfrowych. Stosujemy metody inżynierii wiedzy pozwalające na efektywną selekcję i redukcję informacji nadmiarowej. Wykorzystujemy metody fuzji danych a także metody sztucznej inteligencji w optymalizacji i klasyfikacji informacji. W oparciu o wiedzę tworzymy systemy doradcze.

Ponadto oferujemy:
  • Analizy zakładu pod kątem wymagań prawnych w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, w tym przeprowadzenie analizy kwalifikacyjnej dot. zaliczenia zakładu do grupy zakładów o zwiększonym (ZZR) i dużym (ZDR) ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (zgodnie z dyrektywą Seveso II i Seveso III)
  • Sporządzenie "Zgłoszenia zakładu jako zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii"
  • Sporządzenie "Programu Zapobiegania Awariom" dla ZZR lub ZDR

Dopasujemy się do Państwa potrzeb i wymagań. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy.